Δεκαεπτά χιλιόμετρα νότια της Κομοτηνής βρίσκεται η Ξυλαγανή. 

Τον κύριο κορμό του πληθυσμού αυτής της κωμόπολης αποτελούν δεύτερης και τρίτης γενιάς απόγονοι προσφύγων από την Ανατολική Θράκη και Ανατολική Ρωμυλία. Το 1981 ιδρύθηκε ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξυλαγανής, κορυφαία δραστηριότητα του οποίου αποτελεί το Λαογραφικό του Μουσείο. Σε έναν παλιό αλευρόμυλο, δωρεά των οικογενειών Ατζεμιάν και Ουζουνοπούλου στον Όμιλο, ύστερα από βελτίωση και κατάλληλη διευθέτηση των χώρων του, έχει στεγάσει τη μεγάλη όσο και ενδιαφέρουσα λαογραφική συλλογή του, προϊόν προσπαθειών μιας τριακονταετίας. Υλικές μαρτυρίες από τη ζωή, την τέχνη και την ιστορία της Θράκης - δωρεές κατά 90% των κατοίκων του χωριού - προβάλλουν το λαϊκό πολιτισμό της ευλογημένης αυτής γης και ανασύρουν από το όχι και τόσο μακρινό παρελθόν την ολιγάρκεια και αυτάρκεια, την εργατικότητα και την «μετ’ ευτελείας φιλοκαλία» των τέκνων της. Τέλος, ένα πλούσιο και κατάλληλα αξιοποιημένο σχετικό φωτογραφικό υλικό κάνει ακόμα πιο εύγλωττο το Μουσείο αυτό. 

Σουλτάνα Πολιτσάκη Παπαδημητρίου,
Υπεύθυνη του Μουσείου,
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Ομίλου Ξυλαγανής

 

Συλλογές και Εκθέματα
 
Πολιτιστικός Όμιλος Ξυλαγανής - Λαογραφικό Μουσείο - Φορεσίες Πολιτιστικός Όμιλος Ξυλαγανής - Λαογραφικό Μουσείο - Καφενείο Πολιτιστικός Όμιλος Ξυλαγανής - Λαογραφικό Μουσείο - Αλευρόμυλος Πολιτιστικός Όμιλος Ξυλαγανής - Λαογραφικό Μουσείο - Γεωργοκτηνοτροφικός βίος
       
Πολιτιστικός Όμιλος Ξυλαγανής - Λαογραφικό Μουσείο - Παραδοσιακά Επαγγέλματα Πολιτιστικός Όμιλος Ξυλαγανής - Λαογραφικό Μουσείο - Κατοικία - Οικοτεχνία Πολιτιστικός Όμιλος Ξυλαγανής - Λαογραφικό Μουσείο - Το σχολείο Πολιτιστικός Όμιλος Ξυλαγανής - Λαογραφικό Μουσείο - Ντοκουμέντα & φωτογραφικό υλικό
       
Πολιτιστικός Όμιλος Ξυλαγανής - Λαογραφικό Μουσείο - "Το πανηγύρι" Πολιτιστικός Όμιλος Ξυλαγανής - Λαογραφικό Μουσείο - Εκκλησιαστικά    
       
Περισσότερα
 
Πολιτιστικός Όμιλος Ξυλαγανής - Εφημερίδα Ξυλαγανής Πολιτιστικός Όμιλος Ξυλαγανής - ΠΟΞ Πολιτιστικός Όμιλος Ξυλαγανής - Δημοσιεύσεις