Πολιτιστικός Όμιλος Ξυλαγανής - Λαογραφικό Μουσείο - Εκκλησιαστικά

 

Στο χώρο του γραφείου, σε ειδική προθήκη εκτίθενται εκκλησιαστικά αντικείμενα και σκεύη και φωτογραφίες από τη θρησκευτική ζωή του τόπου.